Naik
16 produk ditemukan
Kunjungi Toko
Almahira Muhammad in The Bible by Abdul Ahad Dawud Buku Agama at 54000.00 IDR from Blibli
-10%
Almahira Muhammad in The Bible by Abdul Ahad Dawud Buku Agama
Rp 54.000 Rp 60.000
Buku ini merupakan hasil penelitian seorang mantan pastur Katolik Roma, David Benjamin Kaldani, yang kemudian mengganti nama menjadi Abdul Ahad Dawud. Adapun pembahasan yang ada dalam  buku “Muhammad in The Bible” ini antara lain : Bagaimana sejarah perkembangan Bibel hingga menimbulkan banyak kerancuan? Bagaimana sejarah ritual “pemujaan” kuno yang dilakukan  melalui perantara batu (cult of stone)? Siapa sebenarnya Barnasya (Si Anak Manusia) yang dinubatkan dalam Kitab Daniel? Seperti apa nubuat tentang Muhammad di dalam Perjanjian  Lama dan Perjanjian Baru? Bagaimana Yesus (Nabi Isa) menubuatkan datangnya  Muhammad?
Kunjungi Toko
Almahira Tafsir Imam Syafi'i by Syaikh Ahmad bin Musthafa Al-Farran Buku Agama at 540000.00 IDR from Blibli
-10%
Almahira Tafsir Imam Syafi'i by Syaikh Ahmad bin Musthafa Al-Farran Buku Agama
Rp 540.000 Rp 599.000
Buku ini berisi tafsir yang terdiri dari 3 jilid. Sebagai orang yang banyak menjalankan madzhabnya, sudah seharusnya kita mengetahui, memahami tafsir, dan pandangan Imam Syafi'i terhadap Al-Qur'an yang menjadi dasar bagi setiap keputusan yang diambilnya. Sangat tidak bijak, jika kita mengaku sebagai pengikut Madzhab Syafi’i, tetapi kita tidak mengetahui dasar, alasan, dan pijakan Imam Syafi’i dalam menetapkan pendapat madzhabnya. Buku ini mutlak kita butuhkan, karena bagaimana mungkin kita akan mengikuti madzhab dan pendapatnya, jika kita tidak mengetahui sumber yang menjadi acuannya. Sementara semua pendapat dan madzhab Imam Syafi’i pasti didasarkan pada penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an.
Kunjungi Toko
Almahira Jejak Khulafaur Rasyidin 5 Melawan Pemberontakan Nabi Palsu & Kaum Murtad by Sami bin Abdullah Al-Maghlouth Buku Agama at 234000.00 IDR from Blibli
-10%
Almahira Jejak Khulafaur Rasyidin 5 Melawan Pemberontakan Nabi Palsu & Kaum Murtad by Sami bin Abdullah Al-Maghlouth Buku Agama
Rp 234.000 Rp 260.000
Buku ini akan mengajak Anda untuk menapaktilasi jejak perjuangan para sahabat dalam mempertahankan Islam dari rongrongan kaum murtad dan nabi-nabi palsu sepeninggal Nabi. Anda akan mendapatkan beberapa sajian pembahasan menarik, di antaranya : Sebelum wafat, Rasulullah mempersiapkan pasukan di bawah pimpinan Usamah bin Zaid untuk berperang melawan Romawi. Setelah beliau wafat, Usamah meminta Khalifah Abu Bakar untuk menunda rencana keberangkatan pasukan agar bisa menghadapi pemberontakan kabilah-kabilah yang murtad. Namun, Abu Bakar menolak. Apakah yang melatarbelakangi keputusannya itu? Sepeninggal Nabi, banyak dari kabilah Arab yang enggan membayar zakat. Abu Bakar pun memutuskan memerangi mereka. Pada awalnya, sebagian sahabat seperti Umar bin Khathab menolak rencana ini. Namun Abu Bakar tetap bersikeras untuk itu. Apa alas an Abu Bakar berbuat demikian dan apa alasan Umar menolaknya? Saat berlangsungnya Peperangan Riddah, muncul kebijakan Abu Bakar untuk membukukan al-Qur`an. Peristiwa apakah yang melatarbelakangi kebijakan itu?
Kunjungi Toko
Almahira Jejak Khulafaur Rasyidin 3 Utsman bin Affan by Sami bin Abdullah al-Maghlouth Buku Agama at 234000.00 IDR from Blibli
-10%
Almahira Jejak Khulafaur Rasyidin 3 Utsman bin Affan by Sami bin Abdullah al-Maghlouth Buku Agama
Rp 234.000 Rp 260.000
Almahira Jejak Khulafaur Rasyidin 3 Utsman bin Affan by Sami bin Abdullah al-Maghlouth Buku Agama, menapaktilasi jejak perjuangan para sahabat. Jika Islam merupakan sekumpulan nilai dan ajaran yang sangat luhur, sejarah Islam—terutama sejarah Nabi dan para sahabatnya—merupakan contoh nyata dari pengejawantahan nilai dan ajaran tersebut di alam realita. Setiap orang yang mempelajari Islam akan mendapatkan gambaran tentang nilai dan ajaran Islam. Namun, gambaran ini hanya tersimpan di alam pikirannya. Ketika membaca sejarah Islam, dia akan melihat semua itu terwujud di alam nyata. Membaca sejarah Islam, bukan sekadar mengetahui peristiwa-peristiwa yang telah terjadi atau untuk menikmati kisah-kisah umat terdahulu. Namun, membaca sejarah Islam sejatinya untuk mendapatkan gambaran utuh tentang hakikat ajaran Islam yang terealisasikan dalam kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya, terutama Khulafaur Rasyidin. Lalu, mengambil suri teladan dan menjadikannya sebagai pedoman hidup. Rasulullah bersabda, ikutilah sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Gigitlah sunnah itu dengan geraham kalian (berpegang teguhlah kepadanya dengan sebenar-benarnya), (Hr. Abu Dawud).
Kunjungi Toko
Almahira Quran Hafalan dan Terjemahan Buku Agama - Abu-Abu at 59000.00 IDR from Blibli
-10%
Almahira Quran Hafalan dan Terjemahan Buku Agama - Abu-Abu
Rp 59.000 Rp 65.000
Almahira Quran Hafalan dan Terjemahan Buku Agama - Abu-Abu, siapa saja yang membaca al-Qur`an adan menghafalkannya, Allah akan memasukkannya ke dalam surge dan menganugerahinya hak untuk memberi syafaat kepada 10 orang keluarganya yang telah ditetapkan sebagi penghuni neraka, (Hr. Ibnu Majah). Keistimewaan Qur`an hafalan dan terjemahan ini : Dirancang agar mudah dihafal, disertai blok warna yang tajam pada setiap awal ayat, dilengkapi navigasi kata pertama setiap ayat, tip menghafal dengan mudah dan cepat, dan dilengkapi dengan terjemahan.
Kunjungi Toko
Almahira Cover Asmaul Husna Quran Belajar Buku Agama - Orange at 135000.00 IDR from Blibli
-10%
Almahira Cover Asmaul Husna Quran Belajar Buku Agama - Orange
Rp 135.000 Rp 149.000
Almahira Cover Asmaul Husna Quran Belajar Buku Agama - Orange, Al-Quran yang didukung dengan metode belajar membaca Al-Quran dari nol untuk memandu Anda yang belum bisa membaca Al-Quran sama sekali hingga bisa membaca dan penjelasan tentang makhraj (tempat keluar) huruf beserta gambarnya agar bisa melafalkan huruf Al-Quran dengan tepat dan benar. Al-quran ini juga berisikan penjelasan tentang sifat-sifat huruf agar bisa membedakan huruf-huruf yang pelafalannya mirip dikarenakan makhrajnya sama atau berdekatan, penjelasan simbol angka untuk panjang bacaan mad agar bisa membaca bacaan panjang sesuai kaidah, serta tajwid sistem warna untuk memudahkan para pembaca agar bisa mempraktikkan hukum-hukum tajwid dalam bacaan Al-Quran. Qur'an Belajar ini dilengkapi terjemahan per kata, pengantar ilmu tafsir dan qiraat, ulumul Qur`an, dan motivasi & tips menghafal Al-Qur`an.
Kunjungi Toko
Almahira Quran Hafalan dan Terjemahan Buku Agama - Ungu at 59000.00 IDR from Blibli
-10%
Almahira Quran Hafalan dan Terjemahan Buku Agama - Ungu
Rp 59.000 Rp 65.000
Almahira Quran Hafalan dan Terjemahan Buku Agama - Ungu, Siapa saja yang membaca al-Qur`an adan menghafalkannya, Allah akan memasukkannya ke dalam surga dan menganugerahinya hak untuk memberi syafaat kepada 10 orang keluarganya yang telah ditetapkan sebagi penghuni neraka (Hr. Ibnu Majah). Keistimewaan Qur`an Hafalan dan Terjemahan : Dirancang agar mudah dihafal Disertai blok warna yang tajam pada setiap awal ayat Dilengkapi navigasi kata pertama setiap ayat Tip menghafal dengan mudah dan cepat Dilengkapi dengan terjemahan
Kunjungi Toko
Almahira Atlas Agama-Agama by Sami bin Abdullah Al-Maghlouth Buku Agama at 270000.00 IDR from Blibli
-10%
Almahira Atlas Agama-Agama by Sami bin Abdullah Al-Maghlouth Buku Agama
Rp 270.000 Rp 300.000
Buku ini memaparkan pembahasan tentang sejarah berbagai agama di dunia ini secara gamblang dengan disertai gambar, foto, dan peta. Saatnya kita mengetahui latar belakang lahirnya agama kita.
Kunjungi Toko
Almahira Buat Apa Kita Shalat by Ahmad Khairi al Umari Buku Agama Islam at 90000.00 IDR from Blibli
-10%
Almahira Buat Apa Kita Shalat by Ahmad Khairi al Umari Buku Agama Islam
Rp 90.000 Rp 100.000
Kebanyakan buku bertema shalat biasanya membahas tentang gerakan, bacaan, dan tata cara shalat dari segi hukum fiqih dan dalil-dalilnya. Bukan berarti buku semacam itu tidak kita butuhkan. Namun, kita harus melengkapinya dengan buku yang memaparkan makna-makna yang tersirat di balik semua gerakan, bacaan, dan tata cara shalat kita. Dengan demikian, diharapkan setelah membaca buku tersebut, shalat kita menjadi lebih bermakna, bukan hanya sekadar gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan yang tidak kita pahami maksudnya.
Kunjungi Toko
Almahira Quran Hafalan Cover Batik - Merah Buku Agama at 77000.00 IDR from Blibli
-10%
Almahira Quran Hafalan Cover Batik - Merah Buku Agama
Rp 77.000 Rp 85.000
Almahira Quran Hafalan Cover Batik - Merah Buku Agama siapa saja yang membaca al-Qur`an dan menghafalkannya, Allah akan memasukkannya ke dalam surga dan menganugerahinya hak untuk memberi syafaat kepada 10 orang keluarganya yang telah ditetapkan sebagi penghuni neraka, (Hr. Ibnu Majah). Keistimewaan Qur`an hafalan dan terjemahan ini : Dirancang agar mudah dihafal, disertai blok warna yang tajam pada setiap awal ayat, dilengkapi navigasi kata pertama setiap ayat, tip menghafal dengan mudah dan cepat, dan dilengkapi dengan terjemahan.
Kunjungi Toko
Almahira Mesin Waktu al-Quran by Hudzaifah Ismail Buku Agama at 225000.00 IDR from Blibli
-10%
Almahira Mesin Waktu al-Quran by Hudzaifah Ismail Buku Agama
Rp 225.000 Rp 250.000
Almahira Mesin Waktu al-Quran by Hudzaifah Ismail Buku Agama, menyelami lautan makna surah al-Waqi'ah. Setiap nabi dibekali dengan mukjizat sesuai dengan kondisi umatnya, Nabi Muhammad diutus kepada suatu kaum yang ummi. Mereka tidak mengenal baca tulis, tetapi sangat maju di bidang sastra maka beliau dibekali dengan al-Qur`an. Seandainya seluruh manusia bersatu untuk merangkai kata-kata yang dapat mendandingi ayat al-Qur`an, niscaya mereka tidak akan mampu. Kehebatan al-Qur`an tidak hanya pada keindahan bahasanya. Namun, al-Qur`an juga menghadirkan informasi tentang berbagai hal yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan yang akan terjadi di alam semesta sesuai dengan faktanya. Salah satu surah yang bisa membawa kita menyelami hal itu adalah surah al-Waqi’ah.
Kunjungi Toko
Almahira Quran Hafalan Buku Agama - Cover Polkadot Ungu Muda at 77000.00 IDR from Blibli
-10%
Almahira Quran Hafalan Buku Agama - Cover Polkadot Ungu Muda
Rp 77.000 Rp 85.000
Almahira Quran Hafalan - Cover Polkadot Ungu Muda Buku Agama siapa saja yang membaca al-Qur`an adan menghafalkannya, Allah akan memasukkannya ke dalam surge dan menganugerahinya hak untuk memberi syafaat kepada 10 orang keluarganya yang telah ditetapkan sebagi penghuni neraka, (Hr. Ibnu Majah). Keistimewaan Qur`an hafalan dan terjemahan ini : Dirancang agar mudah dihafal, disertai blok warna yang tajam pada setiap awal ayat, dilengkapi navigasi kata pertama setiap ayat, tip menghafal dengan mudah dan cepat, dan dilengkapi dengan terjemahan.
Kunjungi Toko
Almahira Jejak Khulafaur Rasyidin 1 Abu Bakar Ash-Shiddiq by Sami bin Abdullah Al-Maghlouth Buku Agama at 162000.00 IDR from Blibli
-10%
Almahira Jejak Khulafaur Rasyidin 1 Abu Bakar Ash-Shiddiq by Sami bin Abdullah Al-Maghlouth Buku Agama
Rp 162.000 Rp 180.000
Buku ini akan mengajak Anda untuk menapaktilasi jejak kehidupan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Anda akan disuguhi beberapa sajian menarik tentang sosok Abu Bakar ash-Shiddiq, di antaranya : Bagaimana peran beliau dalam dakwah pada masa awal penyebaran Islam? Siapa saja kalangan terhormat dari kaum Quraisy yang masuk Islam karena dakwahnya? Apa saja yang beliau lakukan untuk membela Rasulullah dan kaum Muslimin yang lemah dari kezaliman kaum musyrikin? Bagaimana sikap beliau dalam peristiwa Isra Mi’raj? Kenapa sejak peristiwa tersebut beliau mendapat julukan “ash-Shiddiq”? Apa peran beliau dan keluarganya dalam menyukseskan hijrah Rasulullah ke Madinah? Bagaimana ketegaran beliau ketika mendengar berita wafatnya Rasulullah? Apa yang beliau lakukan untuk menyadarkan umat Islam yang kebingungan pasca peristiwa tersebut? Apa yang beliau lakukan untuk menyatukan kembali umat Islam yang hampir terpecah belah akibat perselisihan mengenai kepemimpinan sepeninggal Nabi?
Kunjungi Toko
Almahira Khutbah Jum’at Sepanjang Masa by Abu Bakar Jabir Al Jaziri Buku Agama Islam at 72000.00 IDR from Blibli
-10%
Almahira Khutbah Jum’at Sepanjang Masa by Abu Bakar Jabir Al Jaziri Buku Agama Islam
Rp 72.000 Rp 79.000
Menjadi khatib Jum’at tidak cukup bermodal keberanian dan kepiawaian retorika semata. Yang lebih penting adalah penguasaan materi khutbah yang baik dan benar. Benar dalam pengertian bersandar pada al-Qur’an dan Sunnah. Materi khutbah Jum’at dalam buku ini sengaja disusun sistematis, mulai dari perihal aqidah, ibadah, sampai masalah kehidupan bermasyarakat. Hal itu supaya khatib Jum’at dapat memberikan bimbingan, nasihat, dan arahan kepada jemaah Jum’at secara sistematis. Terdapat 52 materi khutbah dalam buku ini, disertai dengan khutbah shalat dua hari raya, shalat Istisqa, dan shalat gerhana, juga dilengkapi dengan doa khutbah. Semoga buku ini dapat bermanfaat, dan menjadi pegangan sepanjang masa bagi para khatib Jum’at, khususnya dan kaum muslimin secara keseluruhan dalam menyampaikan risalah Rasulullah.
Kunjungi Toko
Almahira Jejak Khulafaur Rasyidin 4 Ali bin Abu Thalib by Sami bin Abdullah al-Maghlouth Buku Agama at 234000.00 IDR from Blibli
-10%
Almahira Jejak Khulafaur Rasyidin 4 Ali bin Abu Thalib by Sami bin Abdullah al-Maghlouth Buku Agama
Rp 234.000 Rp 260.000
Almahira Jejak Khulafaur Rasyidin 4 Ali bin Abu Thalib by Sami bin Abdullah al-Maghlouth Buku Agama, menapaktilasi jejak perjuangan para sahabat. Jika Islam merupakan sekumpulan nilai dan ajaran yang sangat luhur, sejarah Islam—terutama sejarah Nabi dan para sahabatnya—merupakan contoh nyata dari pengejawantahan nilai dan ajaran tersebut di alam realita. Setiap orang yang mempelajari Islam akan mendapatkan gambaran tentang nilai dan ajaran Islam. Namun, gambaran ini hanya tersimpan di alam pikirannya. Ketika membaca sejarah Islam, dia akan melihat semua itu terwujud di alam nyata. Membaca sejarah Islam, bukan sekadar mengetahui peristiwa-peristiwa yang telah terjadi atau untuk menikmati kisah-kisah umat terdahulu. Namun, membaca sejarah Islam sejatinya untuk mendapatkan gambaran utuh tentang hakikat ajaran Islam yang terealisasikan dalam kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya, terutama Khulafaur Rasyidin. Lalu, mengambil suri teladan dan menjadikannya sebagai pedoman hidup. Rasulullah bersabda, ikutilah sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Gigitlah sunnah itu dengan geraham kalian (berpegang teguhlah kepadanya dengan sebenar-benarnya), (Hr. Abu Dawud).
Kunjungi Toko
Almahira Atlas al-Quran Buku Agama at 225000.00 IDR from Blibli
-10%
Almahira Atlas al-Quran Buku Agama
Rp 225.000 Rp 250.000
Almahira Atlas al-Quran Buku Agama, buku ini terhitung baru di bidangnya dan belum pernah ada sebelumnya. Buku ini akan membantu umat Islam untuk membuktikan kebenaran berbagai informasi sejarah dan kejadian yang termaktub dalam al-Qur`an; seperti, tempat Nabi Sulaiman dulu mendengar percakapan sekawanan semut; nama daerah Adam dan Hawa diturunkan dari surga; letak Habil dibunuh Qabil; atau nama kota yang dilanda banjir besar yang menewaskan kaum Nabi Nuh? Dan beberapa pembahasan lainnya.

Almahira Buku Indonesia

Untuk menyesuaikan tampilan rumah Anda, Almahira Buku kini biasanya diproduksi dengan pilihan warna Ungu, Oren dan Merah. Dengan membeli Almahira Buku, Anda kini bisa mendapatkan diskon hingga 10% dari harga asli! Tahukan Anda bahwa Muhammad in The Bible by Abdul Ahad Dawud Buku Agama, Tafsir Imam Syafi'i by Syaikh Ahmad bin Musthafa Al-Farran Buku Agama dan Jejak Khulafaur Rasyidin 5 Melawan Pemberontakan Nabi Palsu & Kaum Murtad by Sami bin Abdullah Al-Maghlouth Buku Agama adalah Almahira Buku terpopuler? Anda dapat jelajahi berbagai produk dari Gramedia, Mizan dan SY jika Anda belum yakin untuk membeli Almahira Buku. iprice menawarkan koleksi Almahira Buku dengan harga mulai dari IDR Rp 54.000 hingga IDR Rp 540.000. Anda bisa temukan secara online dua jenis Almahira Buku, terutama Buku Agama; Anda bisa memilih salah satu yang sesuai dengan kebutuhan Anda.

Hai, kami ingin tahu pendapat Anda tentang kami
Lewati
Terima Kasih